Ženy a mašiny

 • Ženy a mašiny
 • Ženy a mašiny
 • Ženy a mašiny
 • Ženy a mašiny
 • Ženy a mašiny
 • Ženy a mašiny
 • Ženy a mašiny
 • Ženy a mašiny
 • Ženy a mašiny
 • Ženy a mašiny
 • Ženy a mašiny
 • Ženy a mašiny
75x100, akryl na plátne, 2014

75x100, akryl na plátne, 2014

75x100, akryl na plátne, 2014

75x100, akryl na plátne, 2014

75x100, akryl na plátne, 2014

75x100, akryl na plátne, 2014

75x100, akryl na plátne, 2014

75x100, akryl na plátne, 2014

75x100, akryl na plátne, 2014

75x100, akryl na plátne, 2014

75x100, akryl na plátne, 2014

75x100, akryl na plátne, 2014

75x100, akryl na plátne, 2014

75x100, akryl na plátne, 2014

75x100, akryl na plátne, 2014

75x100, akryl na plátne, 2014

75x100, akryl na plátne, 2014

75x100, akryl na plátne, 2014

75x100, akryl na plátne, 2014

75x100, akryl na plátne, 2014

75x100, akryl na plátne, 2014

75x100, akryl na plátne, 2014

75x100, akryl na plátne, 2014

75x100, akryl na plátne, 2014Ženy a

Cyklus dvanástich malieb je inšpirovaný obľúbenou nástennou dekoráciou dielní a garáží, čoby mužských útočísk. Ženy recesisticky zachytávam s mašinami, ktoré reálne sprevádzajú ich každodenné životy, veď máloktorá z nás vlastní harleyku. Touto prácou apelujem na prirodzenosť- najkrajšiu polohu ženy.

Viete vypnúť?

 • Viete vypnúť?
 • Viete vypnúť?
 • Viete vypnúť?
 • Viete vypnúť?
Neprebudená Z cyklu Viete vypnúť?, 120x100 cm, akryl na plátne, 2014

Neprebudená
Z cyklu Viete vypnúť?, 120x100 cm, akryl na plátne, 2014

 Hladina Gama Z cyklu Viete vypnúť?, 145x100 cm, akryl na plátne, 2014


Hladina Gama
Z cyklu Viete vypnúť?, 145x100 cm, akryl na plátne, 2014

 Hladina Alfa Z cyklu Viete vypnúť?, 135x115 cm, akryl na plátne, 2014


Hladina Alfa
Z cyklu Viete vypnúť?, 135x115 cm, akryl na plátne, 2014

Hladina Beta Z cyklu Viete vypnúť?, 135x115 cm, akryl na plátne, 2014

Hladina Beta
Z cyklu Viete vypnúť?, 135x115 cm, akryl na plátne, 2014

O momente, kedy je zaslúžené mysľoprázdno, vytúžený dotyk s harmóniou, najvyššia interná metafyzika, narušená hučaním toho hnusného malého krámu...

Tento cyklus je venovaný nepretržitej zastihnuteľnosti, ktorá nám bráni v absolútnom prežívaní prítomného momentu a ktorej sa dobrovoľne vystavujeme na základe oslabenej schopnosti vypnúť si mobilné telefóny pretože „Čo ak....!!!“

Ak sa vám obraz páči, volajte 0948 505 987.

Myslenie ženy

 • Myslenie ženy
 • Myslenie ženy
Which one? Z cyklu Myslenie ženy, 80x95 cm, akryl na plátne, 2014

Which one?
Z cyklu Myslenie ženy, 80x95 cm, akryl na plátne, 2014

Am I Fat? Z cyklu Myslenie ženy, 95x70 cm, akryl na plátne, 2014

Am I Fat?
Z cyklu Myslenie ženy, 95x70 cm, akryl na plátne, 2014

Too Many Boobs Z cyklu Myslenie ženy, 115x95 cm, akryl na plátne, 2014

Too Many Boobs
Z cyklu Myslenie ženy, 115x95 cm, akryl na plátne, 2014

V tejto práci vyobrazujem fiktívne ženy žijúce v kmeňových spoločenstvách ktorým prisudzujem bežné situácie charakteristické pre ženy „civilizovaného sveta“. Poukazujem tak na náš spôsob uvažovania, hodnotové systémy a vlastnosti, ktoré súvisia z tendenciami vnímať povrchne a so schopnosťou venovať množstvo pozornosť absolútnym banalitám. Následkom sú bežné javy ako žiarlivosť, zakomplexovanosť či závislosť na spoločnosti a jej mienke.

Figúra ženy skláňajúcej sa nad vodnou hladinou kontrolujúc si objem svojej „pneumatiky“ je tvorená textom „Am I Fat?“.

Situácia ženy znepokojene reagujúcej na prílišne obnaženú ženskú spoločnosť svojho partnera tvorí text „Too Many Boobs“.

Nerozhodná žena, ktorá stojí pred neľahkou úlohou výberu jednej z dvoch (hoci takmer totožných) sukní, je vyskladaná z otázky „Which one?“

Éterické bytosti z planéty Zem

 • Éterické bytosti z planéty Zem07
 • Éterické bytosti z planéty Zem
 • Éterické bytosti z planéty Zem
Nažerte sa! Z cyklu Éterické bytosti z planéty Zem, 135x115 cm, akryl na plátne, 2014

Nažerte sa!
Z cyklu Éterické bytosti z planéty Zem, 135x115 cm, akryl na plátne, 2014

Je to v hajzli! Z cyklu Éterické bytosti z planéty Zem, 100x135 cm, akryl na plátne, 2014

Je to v hajzli!
Z cyklu Éterické bytosti z planéty Zem, 100x135 cm, akryl na plátne, 2014

Momentka z kuchyne Z cyklu Éterické bytosti z planéty Zem, 90x125 cm, akryl na plátne, 2015

Momentka z kuchyne
Z cyklu Éterické bytosti z planéty Zem, 90x125 cm, akryl na plátne, 2015

Éterické bytosti z planéty Zem je otvorený cyklus ktorého podprahovým zámerom je parodovanie obligátnej formy zobrazenia nežného pohlavia. Aktérky sú zachytávané pri každodenných činnostiach v pozíciách popierajúcich romantickú verziu ženy, naopak, sú zachytené všedne, naturálne. Diela obsahujú kontrast medzi symbolom nežnosti a domácim „pracovným“ prostredím, v ktorom je žena neštylizovanou, často upachtenou bytosťou pri ktorej sa v danom momente len ťažko dá hovoriť o elegancii či pôvabe. Táto séria súčasne odkazuje na kvality a čaro prirodzenosti.

 

Exekútorská poézia

 • Exekútorská poézia
 • Exekútorská poézia
 • Exekútorská poézia
 • Exekútorská poézia
 • Exekútorská poézia
 • Exekútorská poézia
 • Exekútorská poézia
 • Exekútorská poézia
 • Exekútorská poézia
 • Exekútorská poézia
 • Exekútorská poézia
 • Exekútorská poézia
 • Exekútorská poézia
 • Exekútorská poézia
 • Exekútorská poézia
 • DSC_0582
 • Exekútorská poézia
 • Exekútorská poézia
 • Exekútorská poézia
 • Exekútorská poézia
 • Exekútorská poézia
 • Exekútorská poézia
 • Exekútorská poézia
 • Exekútorská poézia
 • Exekútorská poézia
 • Exekútorská poézia
 • Exekútorská poézia
 • Exekútorská poézia
 • Exekútorská poézia

Exekútorská poézia Exekútorská poézia Exekútorská poézia Exekútorská poézia Exekútorská poézia Exekútorská poézia Exekútorská poézia Exekútorská poézia Exekútorská poézia Exekútorská poézia Exekútorská poézia Exekútorská poézia Exekútorská poézia

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

Exekútorská poézia Exekútorská poézia Exekútorská poézia Exekútorská poézia Exekútorská poézia Exekútorská poézia Exekútorská poézia Exekútorská poézia Exekútorská poézia Exekútorská poézia Exekútorská poézia Exekútorská poézia Exekútorská poézia Exekútorská poézia

MORS TUA VITA MEA

 • MORS TUA VITA MEA
 • MORS TUA VITA MEA
 • MORS TUA VITA MEA
 • MORS TUA VITA MEA
 • MORS TUA VITA MEA
 • MORS TUA VITA MEA
 • MORS TUA VITA MEA
 • MORS TUA VITA MEA
 • MORS TUA VITA MEA
 • MORS TUA VITA MEA

MORS TUA VITA MEA MORS TUA VITA MEA MORS TUA VITA MEA MORS TUA VITA MEA MORS TUA VITA MEA MORS TUA VITA MEA MORS TUA VITA MEA MORS TUA VITA MEA MORS TUA VITA MEA MORS TUA VITA MEA

„MORS TUA VITA MEA“ (z lat. tvoja smrť je mojim životom) je fráza, ktorá sa používala pri hre, príbuzná našim frázam „rukavica je vhodená do ringu“ alebo „kto z koho“.Táto práca pojednáva o mocenskom boji, ktorý zahájil človek voči prírode.  Človek –súčasť či produkt prírody- vníma sám seba ako vládcu planéty. Zotročuje, parazituje, devastuje a morálne sa od následkov dištancuje, ľudstvo zahájilo systematickú auto deštrukciu. Vychádzam z myšlienky, že človek sám seba prestal vnímať ako súčasť kozmického celku, čím stratil rešpekt voči silám, energiám a zákonitostiam vesmíru. V honbe za uspokojením vlastného ega sa odklonil od duchovnej podstaty a ponoril sa do povrchného sveta materiálna.  Výstupom diplomovej práce bude inštalácia z objektov s figurálnym námetom, pričom sa pokúsim o zapojenie výrazu farby. Predkladám záznam myšlienkových línií, ktoré ma vedú k spracovaniu tejto témy.

Obete byrokratického terorizmu

 • Obete byrokratického terorizmu
 • Obete byrokratického terorizmu
 • Obete byrokratického terorizmu
 • Obete byrokratického terorizmu
 • Obete byrokratického terorizmu
 • Obete byrokratického terorizmu
 • Obete byrokratického terorizmu

Obete byrokratického terorizmu Obete byrokratického terorizmu Obete byrokratického terorizmu Obete byrokratického terorizmu Obete byrokratického terorizmu Obete byrokratického terorizmu

Táto práca je venovaná tým, ktorí riskujú srdcovú príhodu zakaždým keď otvárajú obálku, tým, ktorých na škole popri angličtine či ruštine nenaučili aj byrokratštinu, a tiež tým, ktorým nebol dopriaty zrak dostatočne ostrý na to, aby dokázali prečítať text zložený z písmen veľkosti 6.

OP- Osobnostný preukaz

 • OP- Osobnostný preukaz
 • OP- Osobnostný preukaz
 • OP- Osobnostný preukaz
 • OP- Osobnostný preukaz
 • OP- Osobnostný preukaz
 • OP- Osobnostný preukaz
Simulované OP

Simulované OP

Simulované OP

Simulované OP

Simulované OP

Simulované OP

Simulované OP

Simulované OP

Simulované OP

Simulované OP

Simulované OP

Simulované OP

Parte

 • Parte
 • Parte- detail

Parte- detail

2014 Kombinovaná technika kresba/otláčanie 200x200cm

2014 Kombinovaná technika kresba/otláčanie 200x200cm

Urobila som si parte. Ešte za života, veď prečo nie! Nech vidia že sa nebojím! Som dcérou, sestrou, vnučkou, neterou, priateľkou a všetko ma to baví, a som v tom fakt dobrá!         Mám ešte jeden vzťah. Hovoria, že je to na celý život. S istým Štátom. Je veľký, a mocný.      Všetci ma volajú Simonka... Len on mi hovorí pani Kubicová, občan EC226631, poistenec 9053027764... A niekedy ešte škaredšie, že držiteľ živnostenského oprávnenia 45004544... Akoby som preňho nič neznamenala. A vôbec, kto je to ten pán Štát?! Potrebujem ho ja k životu?! A tak som si urobila úmrtné oznámenie- celé z našich romantických dopisov. Olemovala som ho svojimi kresbami z detstva... Ako trojročná som mala maminu a ocina, nejaké vzťahy pre mňa nič neznamenali...ako mi bolo dobre! A teraz sa tu trápim pre niekoho, kto mi poriadne nevie prísť na meno. Úplne na mňa kašle a ozve sa len keď niečo potrebuje! Ešteže ma baví kresliť, aspoň sa môžem vyčarbať z ďalšieho neperspektívneho vzťahu!

Voľby VÚC BB 2013

 • VUC výsledky volieb 2013

VUC výsledky volieb 2013

Odhalená

 • DSCF0385
 • DSCF0397
 • DSCF0399
 • DSCF0400
 • DSCF0403
 • DSCF0405

DSCF0405 DSCF0403 DSCF0400 DSCF0399 DSCF0397 DSCF0385

skuska 2

 • Untitled-6 tučne

Untitled-6 tučne

dfghnv titulok

dfghnv titulok

test

 • 13514449_10155028501729899_1773459329_n
 • 13521029_10155028501714899_836296924_n
 • 13530723_10155028501724899_1691884161_n

Obete byrokratického terorizmu

Portréty z úradnej korešpondencie vyobrazovaných osôb Koláž na dreve

Portréty z úradnej korešpondencie vyobrazovaných osôb
Koláž na dreve

Portréty z úradnej korešpondencie vyobrazovaných osôb Koláž na dreve

Portréty z úradnej korešpondencie vyobrazovaných osôb
Koláž na dreve

Portréty z úradnej korešpondencie vyobrazovaných osôb Koláž na dreve

Portréty z úradnej korešpondencie vyobrazovaných osôb
Koláž na dreve

Portréty z úradnej korešpondencie vyobrazovaných osôb Koláž na dreve

Portréty z úradnej korešpondencie vyobrazovaných osôb
Koláž na dreve

Portréty z úradnej korešpondencie vyobrazovaných osôb Koláž na dreve

Portréty z úradnej korešpondencie vyobrazovaných osôb
Koláž na dreve

Portréty z úradnej korešpondencie vyobrazovaných osôb Koláž na dreve

Portréty z úradnej korešpondencie vyobrazovaných osôb
Koláž na dreve

Portréty z úradnej korešpondencie vyobrazovaných osôb Koláž na dreve

Portréty z úradnej korešpondencie vyobrazovaných osôb
Koláž na dreve

OP- Osobnostný preukaz

simulované OP

simulované OP

simulované OP

simulované OP

simulované OP

simulované OP

simulované OP

simulované OP

simulované OP

simulované OP

simulované OP

simulované OP

Parte

Parte Parte

Jeden a traja voliči

Jeden a traja voliči Foto,100x100 cm Jedena traja voliči Text- print, 50x50 cm

Jeden a traja voliči Foto,100x100 cm Jedena traja voliči Text- print, 50x50 cm

Jeden a traja voliči Foto,100x100 cm Jedena traja voliči Text- print, 50x50 cm

Jeden a traja voliči
Foto,100x100 cm
Jedena traja voliči
Text- print, 50x50 cm

Exekútorská poézia

kresba/print/koláž Formáty A4

kresba/print/koláž
Formáty A4

kresba/print/koláž Formáty A4

kresba/print/koláž
Formáty A4

kresba/print/koláž Formáty A4

kresba/print/koláž
Formáty A4

kresba/print/koláž Formáty A4

kresba/print/koláž
Formáty A4

kresba/print/koláž Formáty A4

kresba/print/koláž
Formáty A4

kresba/print/koláž Formáty A4

kresba/print/koláž
Formáty A4

kresba/print/koláž Formáty A4

kresba/print/koláž
Formáty A4

kresba/print/koláž Formáty A4

kresba/print/koláž
Formáty A4

kresba/print/koláž Formáty A4

kresba/print/koláž
Formáty A4

kresba/print/koláž Formáty A4

kresba/print/koláž
Formáty A4

kresba/print/koláž Formáty A4

kresba/print/koláž
Formáty A4

kresba/print/koláž Formáty A4

kresba/print/koláž
Formáty A4

kresba/print/koláž Formáty A4

kresba/print/koláž
Formáty A4

kresba/print/koláž Formáty A4

kresba/print/koláž
Formáty A4

kresba/print/koláž Formáty A4

kresba/print/koláž
Formáty A4

kresba/print/koláž Formáty A4

kresba/print/koláž
Formáty A4

kresba/print/koláž Formáty A4 ?

kresba/print/koláž
Formáty A4
?

kresba/print/koláž Formáty A4

kresba/print/koláž
Formáty A4

kresba/print/koláž Formáty A4

kresba/print/koláž
Formáty A4

kresba/print/koláž Formáty A4

kresba/print/koláž
Formáty A4

kresba/print/koláž Formáty A4

kresba/print/koláž
Formáty A4

kresba/print/koláž Formáty A4

kresba/print/koláž
Formáty A4

kresba/print/koláž Formáty A4

kresba/print/koláž
Formáty A4

kresba/print/koláž Formáty A4

kresba/print/koláž
Formáty A4

kresba/print/koláž Formáty A4

kresba/print/koláž
Formáty A4

kresba/print/koláž Formáty A4

kresba/print/koláž
Formáty A4

kresba/print/koláž Formáty A4

kresba/print/koláž
Formáty A4

kresba/print/koláž Formáty A4

kresba/print/koláž
Formáty A4rks

Viete vypnúť?

Z cyklu Viete vypnúť?, 120x100 cm, akryl na plátne, 2014

Z cyklu Viete vypnúť?, 120x100 cm, akryl na plátne, 2014

Z cyklu Viete vypnúť?, 145x100 cm, akryl na plátne, 2014

Z cyklu Viete vypnúť?, 145x100 cm, akryl na plátne, 2014

Z cyklu Viete vypnúť?, 135x115 cm, akryl na plátne, 2014

Z cyklu Viete vypnúť?, 135x115 cm, akryl na plátne, 2014

Z cyklu Viete vypnúť?, 135x115 cm, akryl na plátne, 2014

Z cyklu Viete vypnúť?, 135x115 cm, akryl na plátne, 2014

Myslenie ženy

Z cyklu Myslenie ženy, 80x95 cm, akryl na plátne, 2014

Z cyklu Myslenie ženy, 80x95 cm, akryl na plátne, 2014

Z cyklu Myslenie ženy, 115x95 cm, akryl na plátne, 2014

Z cyklu Myslenie ženy, 115x95 cm, akryl na plátne, 2014

 Z cyklu Myslenie ženy, 95x70 cm, akryl na plátne, 2014

Z cyklu Myslenie ženy, 95x70 cm, akryl na plátne, 2014

Éterické bytosti z planéty Zem

 Z cyklu Éterické bytosti z planéty Zem, 90x125 cm, akryl na plátne, 2015

Z cyklu Éterické bytosti z planéty Zem, 90x125 cm, akryl na plátne, 2015

100x135 cm, akryl na plátne, 2014

Éterické bytosti z planéty Zem

Z cyklu Éterické bytosti z planéty Zem, 135x115 cm, akryl na plátne, 2014

Z cyklu Éterické bytosti z Planéty Zem

Ženy a mašiny

75x100, akryl na plátne, 2014

75x100, akryl na plátne, 2014

75x100, akryl na plátne, 2014

75x100, akryl na plátne, 2014

75x100, akryl na plátne, 2014

75x100, akryl na plátne, 2014

75x100, akryl na plátne, 2014

75x100, akryl na plátne, 2014

75x100, akryl na plátne, 2014

75x100, akryl na plátne, 2014

75x100, akryl na plátne, 2014

75x100, akryl na plátne, 2014

75x100, akryl na plátne, 2014

75x100, akryl na plátne, 2014

75x100, akryl na plátne, 2014

75x100, akryl na plátne, 2014

75x100, akryl na plátne, 2014

75x100, akryl na plátne, 2014

75x100, akryl na plátne, 2014

75x100, akryl na plátne, 2014

75x100, akryl na plátne, 2014

75x100, akryl na plátne, 2014

75x100, akryl na plátne, 2014

75x100, akryl na plátne, 2014

6

 • DSCF0411
 • DSCF0414

DSCF0411 DSCF0414

clanok 5

DSCF0411 DSCF0414

článok 3

 • dom plagat
 • IMG_1750
 • IMG_2251

IMG_2251 IMG_1750 dom plagat

clanok 2

 • POZVANKA
 • dfghgfcdxsdcfvgbn nadpis
 • Ženy a mašiny

  Cyklus dvanástich malieb je inšpirovaný obľúbenou nástennou dekoráciou dielní a garáží, čoby mužských útočísk. Ženy…

  Read more
 • Viete vypnúť?

  O momente, kedy je zaslúžené mysľoprázdno, vytúžený dotyk s harmóniou, najvyššia interná metafyzika, narušená hučaním toho hnusného…

  Read more
dfghnv titulok

dfghnv titulok

POZVANKA