Category Archives: Obete byrokratického…

Obete byrokratického terorizmu

  • Obete byrokratického terorizmu
  • Obete byrokratického terorizmu
  • Obete byrokratického terorizmu
  • Obete byrokratického terorizmu
  • Obete byrokratického terorizmu
  • Obete byrokratického terorizmu
  • Obete byrokratického terorizmu

Obete byrokratického terorizmu Obete byrokratického terorizmu Obete byrokratického terorizmu Obete byrokratického terorizmu Obete byrokratického terorizmu Obete byrokratického terorizmu

Táto práca je venovaná tým, ktorí riskujú srdcovú príhodu zakaždým keď otvárajú obálku, tým, ktorých na škole popri angličtine či ruštine nenaučili aj byrokratštinu, a tiež tým, ktorým nebol dopriaty zrak dostatočne ostrý na to, aby dokázali prečítať text zložený z písmen veľkosti 6.