Myslenie ženy

  • Myslenie ženy
  • Myslenie ženy
Which one? Z cyklu Myslenie ženy, 80x95 cm, akryl na plátne, 2014

Which one?
Z cyklu Myslenie ženy, 80x95 cm, akryl na plátne, 2014

Am I Fat? Z cyklu Myslenie ženy, 95x70 cm, akryl na plátne, 2014

Am I Fat?
Z cyklu Myslenie ženy, 95x70 cm, akryl na plátne, 2014

Too Many Boobs Z cyklu Myslenie ženy, 115x95 cm, akryl na plátne, 2014

Too Many Boobs
Z cyklu Myslenie ženy, 115x95 cm, akryl na plátne, 2014

V tejto práci vyobrazujem fiktívne ženy žijúce v kmeňových spoločenstvách ktorým prisudzujem bežné situácie charakteristické pre ženy „civilizovaného sveta“. Poukazujem tak na náš spôsob uvažovania, hodnotové systémy a vlastnosti, ktoré súvisia z tendenciami vnímať povrchne a so schopnosťou venovať množstvo pozornosť absolútnym banalitám. Následkom sú bežné javy ako žiarlivosť, zakomplexovanosť či závislosť na spoločnosti a jej mienke.

Figúra ženy skláňajúcej sa nad vodnou hladinou kontrolujúc si objem svojej „pneumatiky“ je tvorená textom „Am I Fat?“.

Situácia ženy znepokojene reagujúcej na prílišne obnaženú ženskú spoločnosť svojho partnera tvorí text „Too Many Boobs“.

Nerozhodná žena, ktorá stojí pred neľahkou úlohou výberu jednej z dvoch (hoci takmer totožných) sukní, je vyskladaná z otázky „Which one?“