Viete vypnúť?

  • Viete vypnúť?
  • Viete vypnúť?
  • Viete vypnúť?
  • Viete vypnúť?
Neprebudená Z cyklu Viete vypnúť?, 120x100 cm, akryl na plátne, 2014

Neprebudená
Z cyklu Viete vypnúť?, 120x100 cm, akryl na plátne, 2014

 Hladina Gama Z cyklu Viete vypnúť?, 145x100 cm, akryl na plátne, 2014


Hladina Gama
Z cyklu Viete vypnúť?, 145x100 cm, akryl na plátne, 2014

 Hladina Alfa Z cyklu Viete vypnúť?, 135x115 cm, akryl na plátne, 2014


Hladina Alfa
Z cyklu Viete vypnúť?, 135x115 cm, akryl na plátne, 2014

Hladina Beta Z cyklu Viete vypnúť?, 135x115 cm, akryl na plátne, 2014

Hladina Beta
Z cyklu Viete vypnúť?, 135x115 cm, akryl na plátne, 2014

O momente, kedy je zaslúžené mysľoprázdno, vytúžený dotyk s harmóniou, najvyššia interná metafyzika, narušená hučaním toho hnusného malého krámu...

Tento cyklus je venovaný nepretržitej zastihnuteľnosti, ktorá nám bráni v absolútnom prežívaní prítomného momentu a ktorej sa dobrovoľne vystavujeme na základe oslabenej schopnosti vypnúť si mobilné telefóny pretože „Čo ak....!!!“

Ak sa vám obraz páči, volajte 0948 505 987.