Category Archives: MORS TUA VITA MEA

MORS TUA VITA MEA

  • MORS TUA VITA MEA
  • MORS TUA VITA MEA
  • MORS TUA VITA MEA
  • MORS TUA VITA MEA
  • MORS TUA VITA MEA
  • MORS TUA VITA MEA
  • MORS TUA VITA MEA
  • MORS TUA VITA MEA
  • MORS TUA VITA MEA
  • MORS TUA VITA MEA

MORS TUA VITA MEA MORS TUA VITA MEA MORS TUA VITA MEA MORS TUA VITA MEA MORS TUA VITA MEA MORS TUA VITA MEA MORS TUA VITA MEA MORS TUA VITA MEA MORS TUA VITA MEA MORS TUA VITA MEA

„MORS TUA VITA MEA“ (z lat. tvoja smrť je mojim životom) je fráza, ktorá sa používala pri hre, príbuzná našim frázam „rukavica je vhodená do ringu“ alebo „kto z koho“.Táto práca pojednáva o mocenskom boji, ktorý zahájil človek voči prírode.  Človek –súčasť či produkt prírody- vníma sám seba ako vládcu planéty. Zotročuje, parazituje, devastuje a morálne sa od následkov dištancuje, ľudstvo zahájilo systematickú auto deštrukciu. Vychádzam z myšlienky, že človek sám seba prestal vnímať ako súčasť kozmického celku, čím stratil rešpekt voči silám, energiám a zákonitostiam vesmíru. V honbe za uspokojením vlastného ega sa odklonil od duchovnej podstaty a ponoril sa do povrchného sveta materiálna.  Výstupom diplomovej práce bude inštalácia z objektov s figurálnym námetom, pričom sa pokúsim o zapojenie výrazu farby. Predkladám záznam myšlienkových línií, ktoré ma vedú k spracovaniu tejto témy.