CV

Simona Kubicová
*2.3.1990 Banská Bystrica

Štúdium: 2009-2015 Akadémia Umení v Banskej Bystrici

2009-2010- Prípravný ateliér (Milan Hnát)
2010-2012- Ateliér súčasnej maľby (Prof. František Hodonský)
2012-2014- Otvorený maliarsky ateliér (Prof. Ján Kudlička)
2014-2015- Ateliér kresby (Doc. Štefan Balázs)

Skupinové výstavy:

2016 - DOM, Festival súčasného umenia, Bratislava, SK
2014 - WeKlady- skupinová výstava, Spišská Nová Ves, SK

Samostatné výstavy:

2016 - Ženy a Mašiny- Minikinokavárna, Ostrava, CZ
2015 - MORS TUA VITA MEA- Diplomová práca- Záhrada- Centrum nezávislej kultúry, Banská Bystrica, SK
2013 - Simona Kubicová- Výstava organickej abstrakcie, Art Café Mefisto, Banská Bystrica, SK

 

Study:

2009-2015 Academy of Fine Arts in Banská  Bystrica

2010-2012  Painting: Studio of Modern Art (of prof. František Hodonský)

2012-2014  Painting: Open Painting Studio (of prof. Ján Kudlička)

2014-2015  Painting: Drawing Atelier  (of doc. Štefan Balázs)

 

Solo Exhibitions

2016 – „Women and Machines“ Minikino kavárna, Ostrava, CZ

2015 – „MORS TUA VITA MEA“ (Diploma work) Záhrada- Center of independent culture, Banská Bystrica, SK

2013 – „Organic Abstraction Exhibition“ Art Café Mefisto, Banská Bystrica, SK

2012 – „Simona Kubicová“ Kino Hviezda, Banská Bystrica, SK

 

Group Exhibitions

 

2016 – „DOM“ Festival of Contemporary Art, Bratislava, SK

2014 – „WeKlady“ Young Artists Exhibition, Spišská Nová Ves, SK